WEDSTRIJDBEPALINGEN NK ATLETIEK MASTERS

AV Athlos, Harderwijk, vrijdag 30 juni t/m zondag 2 juli 2023

Versie: 27032022 (nieuwe versie volgt z.s.m.)


Disclaimer:
Deze bepalingen zijn onder voorbehoud van eventuele beperkende overheidsmaatregelen als gevolg van de COVID-19 pandemie. Het dagprogramma, aantallen deelnemers, genoemde termijnen en procedures kunnen gedurende de inschrijftermijn worden aangepast.

Programma mannen en vrouwen 2022 (info over 2023 volgt zodra beschikbaar)

Vrijdag 27 mei

Onderdelen per 5-jaars categorie Maximaal aantal deelnemers
10 000 m serie(s) op tijd (m/v)15
Hink-stap-springen finale (m/v)8
Polsstokhoogspringen finale (m/v)8
Gewichtwerpen finale (v)8
Kogelslingeren finale (m)8

Zaterdag 28 mei

Onderdelen per 5-jaars categorie Maximaal aantal deelnemers
80/100/110 m horden finale (m/v)8
100 m series/finale (m/v)24
400 m series/finale (m/v)18
1500 m finale (m/v)15
2000/3000 m steeplechase finale (m/v)15
Hoogspringen finale (v)8
Verspringen finale (m)8
Discuswerpen finale (m)8
Kogelstoten finale (m)8
Speerwerpen finale (v)8
Kogelslingeren finale (v)8

Zondag 29 mei

Onderdelen per 5-jaars categorie Maximaal aantal deelnemers
200/300/400 m horden finale (m/v)8
200 m series/finale (m/v)18
800 m series op tijd (m/v)24
3000/5000 m snelwandelen finale (m/v)15
5000 m series op tijd (m/v)15
Verspringen finale (v)8
Hoogspringen finale (m)8
Discuswerpen finale (v)8
Kogelstoten finale (v)8
Speerwerpen finale (m)8
Gewichtwerpen finale (m)8
 • Algemene bepalingen
   1. Deelname aan individuele Nederlandse kampioenschappen staat open voor leden van de Atletiekunie in het bezit van een Nederlandse wedstrijdlicentie en de Nederlandse nationaliteit;

   2. Het definitieve tijdschema, de deelnemerslijsten, de aanvangs- en vervolghoogten voor (polsstok)hoogspringen en de balkafstanden voor hink-stap-springen worden uiterlijk 22 mei 2022 gepubliceerd op deze website;

   3. Een onderdeel gaat door zodra een geplaatste atleet zich tijdig heeft gemeld en aan de start is verschenen.

 • Inschrijfbepalingen

   1. De inschrijving sluit op 15 mei 2022 23:59 uur;

   2. Inschrijvingen in een andere leeftijdscategorie dan waartoe de atleet behoort, worden niet geaccepteerd;

   3. Inschrijvingen zonder prestatie worden niet geaccepteerd;

   4. Een prestatie waarmee wordt ingeschreven, dient op een officieel erkende wedstrijd en bij voorkeur te zijn behaald in de periode 1 maart 2020 t/m 15 mei 2022;

   5. Een prestatie met ontoelaatbaar windvoordeel (> + 2.0 m/sec) wordt niet geaccepteerd;

   6. Een prestatie op basis van handtijd t/m 800 m wordt niet geaccepteerd;

   7. Een prestatie waarmee wordt ingeschreven, dient te zijn behaald volgens de voor de categorie waarvoor wordt ingeschreven geldende regelgeving met betrekking tot gewichten, hordenhoogten en afstanden. Voor de atleten die net zijn overgegaan naar een andere categorie kan door de Technisch Gedelegeerden een uitzondering worden gemaakt;

   8. Een prestatie dient verifieerbaar te zijn via een online uitslag van de betreffende wedstrijd.

   9. 2000 / 3000 m steeple

    1. Bij de 2000 m en 3000 m steeple kan ook worden ingeschreven met een prestatie op een 3000 m of 5000 m op de baan;

    2. Alle prestaties worden omgerekend naar punten aan de hand van de World Athletics scoring tables;

    3. Indien een atleet inschrijft met meerdere prestaties, wordt het hoogste puntenaantal opgenomen voor plaatsing;

   10. 5000 m

    1. Bij de 5000 m kan ook worden ingeschreven met een 3000 of 10000 m prestatie op de baan;

    2. Alle prestaties worden omgerekend naar punten aan de hand van de World Athletics scoring tables;

    3. Indien een atleet inschrijft met meerdere prestaties, wordt het hoogste puntenaantal opgenomen voor plaatsing;

   11. 10000 m

    1. Bij de 10000 m kan ook worden ingeschreven met een 5000 m prestatie op de baan;

    2. Alle prestaties worden omgerekend naar punten aan de hand van de World Athletics scoring tables;

    3. Indien een atleet inschrijft met meerdere prestaties, wordt het hoogste puntenaantal opgenomen voor plaatsing;

 • Plaatsing

   1. Indien er meer atleten dan het maximaal aantal deelnemers (per categorie) inschrijven, vindt er een selectie plaats op basis van de volgende opvolgende criteria:

    1. prestaties die zijn behaald buiten de periode 1 maart 2020 t/m 15 mei 2022 worden niet geaccepteerd;

    2. de slechtste prestaties worden niet geaccepteerd;

   2. In geval van afmeldingen, wordt er vanuit de reserves aangevuld;

 • Melden/afmelden en niet deelnemen

   1. De geplaatste atleet dient zich op de wedstrijddag te melden met een identiteitsbewijs (of een vergelijkbaar document) waaruit de nationaliteit blijkt, vóór de uiterste meldtijd, zoals opgenomen in het informatiebulletin, van het betreffende onderdeel;

   2. Afmelden dient te gebeuren bij de wedstrijdsecretaris of het TIC vóór de uiterste meldtijd;

   3. Indien het inschrijfgeld van de geplaatste atleet niet uiterlijk om 19.00 uur op de dag voorafgaand aan de start van het onderdeel is voldaan, wordt de atleet uitgesloten van deelname;

   4. Bij afmeldingen tot 19.00 uur op de dag voorafgaand aan de start van het onderdeel, schuiven reserves door. Daarna worden alle overige reserves afgewezen;

   5. Indien de atleet zich niet tijdig afmeldt (dat wil zeggen vóór de uiterste meldtijd van het betreffende onderdeel), wordt een boete opgelegd van € 25.

 • Vervangende bepalingen

  1. Het wedstrijdreglement 2022-2023 van de Atletiekunie is van kracht. Vervangende bepalingen hierop zijn:
   1. Als 2 of meer atleten gelijk eindigen op de eerste plaats na toepassing van TR 26.8.1 en TR 26.8.2 van het Wedstrijdreglement, vindt er bij (polsstok)hoogspringen geen barrage plaats. De gelijke stand blijft gehandhaafd;

   2. Wanneer verschillende leeftijdscategorieën gelijktijdig deelnemen bij het hoogspringen of polsstokhoogspringen en er is slechts één deelnemer over in een leeftijdscategorie, dan heeft deze niet het recht om de vervolghoogte te bepalen. In dit geval moeten de deelnemers de normale vastgestelde vervolghoogtes aanhouden en mogen niet springen op speciale hoogtes.

 • Kampioenstitel(s) en NK medailles

   1. Kampioenstitel(s) en medailles
    Indien de prestatie van 1e, 2>e en/of 3e atleet op een betreffende onderdeel voldoet aan de medaillelimiet, wordt de respectievelijk gouden, zilveren en/of bronzen medaille uitgereikt. In dat geval wordt aan de winnaar de titel ‘Nederlands kampioen’ toegekend.

   2. Medaillelimieten
    De vastgestelde medaillelimieten staan gepubliceerd op https://www.atletiek.nl/voor-atleten/masters/medaillelimieten

 • Overgangsregels

  De atletiekbaan van AV Athlos heeft 8 sprint- en 6 rondbanen.
  1. Overgangsregels 100 m:

   1. 2 series: de eerste drie plus 2 tijdsnelsten gaan naar de finale;

   2. 3 series: de eerste twee plus 2 tijdsnelsten gaan naar de finale;

  2. Overgangsregels 200 m en 400 m:

   1. 2 series: de nummers 1 plus 4 tijdsnelsten gaan naar de finale;

   2. 3 series: de nummers 1 plus 3 tijdsnelsten naar de finale;

  • Bike Totaal Schraverus

  • Hotel Harderwijk

  • Petersen

  • Ploeger Logistics

  • Fit & in Balans met Monique

  • MICRO BV

  • Q-AV

  • Bronkhorst Wonen

  • Niels Autowas

  • De Mik Schoonmaakdiensten

  • RunX

  • Gemeente Harderwijk

  • ESBE Sportprijzen

  • Dries van den Berg & Zn

  • Bouw & Infra park

  • De Admiraal

  • Textline

  • Japas

  • Wanipa Thai Food

  • Easytent Verhuur