Skip to main content

MEDAILLELIMIETEN NK MASTERS 2024

Medaillelimieten Masters

Bij de NK’s voor Masters worden, met uitzondering van de weg-NK’s en de NK Estafette, medaillelimieten toegepast. Dit houdt in dat elke atleet die zich inschrijft meedoet in de eigen (5-jaars) leeftijdscategorie, ook al is de atleet de enige deelnemer in de leeftijdscategorie bij een bepaald onderdeel. Hiermee is de regel dat er bij een onderdeel minimaal drie deelnemers in een categorie moeten zijn om te kunnen spreken van een Nederlands Kampioenschap, vervallen. Bij de weg-NK’s geldt deze regel nog wel.

Om bij de Masters een medaille te winnen moet de prestatie dus aan de medaillelimiet voldoen. Voorbeeld: het kan zijn dat er bij een onderdeel wél een gouden en een zilveren medaille wordt uitgereikt, maar géén bronzen. Dit komt dan omdat de atleet die derde is geworden, niet aan de limiet heeft voldaan. 

Voor alle duidelijkheid, de medaillelimieten zijn niet bedoeld als limiet voor de inschrijving voor een Nederlands Kampioenschap. Integendeel, wij zien graag dat alle onderdelen voor masters goed bezet zijn op het NK. De medaillelimieten zijn bedoeld om de geleverde prestatie op een NK ook medaillewaardig te laten zijn: het is immers een NK. Door geen inschrijflimiet te stellen bij een NK maar wel een medaillelimiet te hanteren, willen we maximale deelname en tevens optimale waardering voor de prestatie bereiken.

De medaillelimieten vormen dus géén belemmering voor het inschrijven voor en het meedoen aan een NK, in tegendeel juist. Er wordt echter pas bepaald wie een medaille krijgt als de uitslag bekend en definitief is.

De medaillelimieten die in dit kader voor 2023 zijn vastgesteld, gelden ook voor dit jaar.