MEDAILLELIMIETEN NK MASTERS 2023

Medaillelimieten Masters

Bij de NK’s voor Masters worden met uitzondering van de weg NK’s en de NK estafette, medaillelimieten toegepast. Dit houdt in dat elke atleet die zich inschrijft meedoet in de eigen (5-jaars) leeftijdscategorie, ook al is de atleet de enige deelnemer in de leeftijdscategorie bij een bepaald onderdeel. Hiermee is de regel dat er bij een onderdeel minimaal drie deelnemers in een categorie moeten zijn om te kunnen spreken van een Nederlands Kampioenschap, vervallen. Bij de weg NK’s geldt deze regel nog wel. Echter, om een medaille te winnen moet de prestatie aan de medaillelimiet voldoen. Voorbeeld: het zou kunnen zijn dat er bij een onderdeel wél een gouden en een zilveren medaille wordt uitgereikt, maar geen bronzen. Dit komt dan omdat de atleet die derde is geworden, niet aan de limiet heeft voldaan. De medaillelimieten zijn geen belemmering voor het inschrijven voor en het meedoen aan een NK, in tegendeel juist. Maar er wordt pas bepaald wie er een medaille krijgt als de uitslag bekend is.

Aanpassing medaillelimieten voor 2022 en 2023

Het zal velen niet ontgaan zijn dat er in 2021 veel discussie is geweest over de medaillelimieten die zijn toegepast bij de Nederlandse Kampioenschappen. Het Platform masters en Weia Reinboud hebben daarom opnieuw kritisch naar de limieten gekeken en daarbij ook nogmaals goed gesproken over het doel van de toepassing van de medaillelimieten.

Voor alle duidelijkheid, de medaillelimieten zijn niet bedoeld als limiet voor de inschrijving voor een Nederlands Kampioenschap. Integendeel, wij zien graag dat alle onderdelen voor masters goed bezet zijn op het NK. De medaillelimieten zijn bedoeld om de prestatie die geleverd wordt op een NK ook medaillewaardig te laten zijn. Het is immers een NK. Door dus geen inschrijflimiet te stellen bij een NK maar wel een medaillelimiet te hanteren willen we maximale deelname en tevens optimale waardering voor de prestatie bereiken.

Zoals gezegd hebben wij nogmaals kritisch naar de limieten bekeken en deze over de gehele linie naar beneden bijgesteld voor 2022 en 2023, versoepeld dus. Wij hebben hierbij ook de feedback gevraagd van diverse masters uit diverse disciplines. Naar aanleiding van hun feedback  zijn nog enkele correcties aangebracht.

Het Platform zal in het komende jaar bekijken of het systeem van medaillelimieten nog steeds voldoet aan het criterium dat we hebben gesteld: een medaille bij een kampioenschap moet ‘NK-waardig’ zijn.

 • Bike Totaal Schraverus

 • Hotel Harderwijk

 • Petersen

 • Ploeger Logistics

 • Fit & in Balans met Monique

 • MICRO BV

 • Q-AV

 • Bronkhorst Wonen

 • Niels Autowas

 • De Mik Schoonmaakdiensten

 • RunX

 • Gemeente Harderwijk

 • ESBE Sportprijzen

 • Dries van den Berg & Zn

 • Bouw & Infra park

 • De Admiraal

 • Textline

 • Japas

 • Wanipa Thai Food

 • Easytent Verhuur