Informatiebulletin deelnemers NK Masters 2023

Welkom!

Leuk dat je meedoet met de NK Masters 2023, die dit jaar op 30 juni tot en 2 juli bij AV Athlos in Harderwijk plaatsvindt. In dit informatiebulletin vind je alle belangrijke informatie voor je deelname aan deze NK.

Startnummer- en meldbureau / TIC (Technical Information Centre)

Tijdens dit NK is er een TIC ingericht, dat fungeert als eerste contactpunt voor atleten en coaches. Zo kun je bij het TIC terecht voor (o.a.) de volgende zaken:

 • (Af-)melden
 • Ophalen startnummers
 • Protesten
 • Wedstrijdinformatie

Het TIC is te vinden direct bij de entree van de accommodatie, tegen de voetbalkleedlokalen, en zal open zijn tot een half uur na afloop van het laatste onderdeel.

(Af-)melden

Uiterlijk 1,5 uur vóór aanvang van het eerste wedstrijdonderdeel waar je aan meedoet, moet je je bij het TIC hebben gemeld. Je moet een paspoort, identiteitskaart of ID bewijs in de KopieID app kunnen overleggen. Een rijbewijs is niet geldig omdat hierop de Nederlandse nationaliteit niet vast te stellen is. De exacte uiterste meldtijden zullen samen met het tijdschema op de website en via atletiek.nu gepubliceerd worden. Atleten die te laat dreigen te komen voor de melding (bijv. door files) kunnen telefonisch contact opnemen (06-44158061). De technisch gedelegeerde van de atletiekunie beslist in voorkomende gevallen over deelname.

LET OP: Het niet, of niet tijdig, melden betekent NIET DEELNEMEN!

We vragen je om afmeldingen (onder opgaaf van redenen) zo spoedig mogelijk door te geven aan het wedstrijdsecretariaat (er kan dan tijdig een vervanger opgeroepen worden). Afmeldingen kunnen tot 19.00 uur op de dag voorafgaand aan het desbetreffende onderdeel gemaild worden naar wedstrijdsec.nkatletiekmasters@gmail.com. Na 19.00 uur en op de wedstrijddag zelf kunnen afmeldingen doorgegeven worden per telefoon (06-44158061) of via het TIC. Bij een te late afmelding (= na de uiterste meldtijd) kan een boete van € 25,- opgelegd worden.

Bij niet deelnemen aan een volgend onderdeel of volgende ronde dien je je af te melden bij het TIC.

Bij het afmelden voor een finale zonder geldige reden kun je worden uitgesloten van verdere deelname aan dit kampioenschap (WA TR4.4).

Procedure toelaten van als reserve geplaatste atleten

Reserves worden tot 19:00 uur op de dag voor het onderdeel doorgeschoven; daarna worden alle reserves afgewezen.

Dit betekent:

– Voor de onderdelen op vrijdag 30 juni worden donderdag 29 juni om 19:00 uur de reserveatleten afgewezen.

 • Voor de onderdelen op zaterdag 1 juli worden vrijdag 30 juni om 19:00 uur de reserveatleten afgewezen.
 • Voor de onderdelen op zondag 2 juli  worden zaterdag 1 juli om 19:00 uur de reserveatleten afgewezen.

We doen een dringend beroep op de toegelaten atleten die zich willen afmelden om dat niet te lang uit te stellen, zodat reserve atleten tijdig door kunnen schuiven.

Startnummers:

De envelop bevat twee startnummers. De eerste twee cijfers van het nummer geven je categorie aan. De startnummers zijn geldig voor alle dagen van het NK en moet met vier spelden bevestigd worden op borst- en/of rugzijde van het wedstrijdtenue zodat het goed leesbaar is.

Bij looponderdelen dienen beide startnummers te worden gedragen.

Bij technische onderdelen is 1 startnummer verplicht.
Aan een startnummer zit een bagagelabel welke aan een tas moet worden bevestigd als deze wordt afgegeven bij het tassendepot.

Attentie: Besloten is om geen speldjes meer toe te voegen aan de envelop met startnummers. Je zult dus zelf speldjes moeten meenemen om de startnummers te bevestigen.

Kleedkamers, warming-up en massage:

De kleedkamers bevinden zich onder de kantine van AV Athlos.

Er is gelegenheid tot massage. Deze bevindt zich in de ruimte nabij het TIC. Hier is ook een fysiotherapeut aanwezig.

Er is één warming-upveld naast de atletiekbaan. Maak hier optimaal gebruik van. Voor de technische onderdelen is slechts beperkt tijd voor warming-up op het wedstrijdterrein.

Het warming-upveld is voor algemeen gebruik. Het middenveld daarvan is ingericht voor speerwerpen en is daarom afgezet met lint. Denk aan je veiligheid en steek niet over!

Inwerpen met discus, kogel en slingergewichten kan alleen voorafgaande aan het onderdeel op het wedstrijdterrein. Dit geldt ook voor (polsstok) hoogspringen, verspringen en hink-stap-sprong.

Materiaal:

Werpmaterialen dienen uiterlijk 1 uur voor aanvang van het onderdeel ter keuring aangeboden te zijn bij de materiaalweging (de materiaalruimte naast de kleedkamers). De materialen worden aldaar ingenomen en gekeurd. Alle materialen zullen uniek gemerkt worden.

Ook polsstokken dienen op deze plek, uiterlijk 1 uur voor aanvang ingeleverd te worden. De baanploeg zal tijdig voor aanvang van ieder onderdeel deze materialen naar het betreffende onderdeel brengen. Polsstokken worden bij het inspringen c.q. tijdens de wedstrijd door de scheidsrechter gecontroleerd.

Na afloop van het onderdeel worden eigen materiaal en polsstokken weer naar de materiaalruimte gebracht waar ze kunnen worden opgehaald.

Schoenen:

Bij dit Nederlands Kampioenschap is Technische regel 5 van het wedstrijdreglement van kracht. Dat houdt in dat je schoenen aan alle reglementaire eisen moeten voldoen. Afwijkend van de senioren gelden voor Masters de volgende maximale zooldiktes voor alle onderdelen:

 • Spikes: maximaal 30mm
 • Schoenen zonder spikes: maximaal 40mm

Publicatie van startlijsten en uitslagen

Alle startlijsten, live tussenstanden en uitslagen worden gepubliceerd op atletiek.nu.

Er zullen geen publicatieborden aanwezig zijn. Uitslagen worden voorzien van de juiste status (‘Nog niet officieel’, ‘Officieel’, ‘Gecorrigeerd’, ‘Onder protest’) en tijdstip, zodat je altijd kunt zien hoe laat de laatste versie van de uitslag is gepubliceerd. Voor vragen over een uitslag, kun je bij het TIC terecht.

Bij het vervallen van de series op de 100m, 200m of 400m zal de finale worden gelopen op het tijdstip van de series. De finales later op de middag komen dan te vervallen.

Call room:

De call room bevindt zich ter hoogte van de start van de 100 m op het talud. De ingang bevindt zich aan de zuidzijde van de tent. Call roomtijden per onderdeel staan vermeld in het tijdschema op de website www.nkatletiekmasters.nl en op atletiek.nu.

In de call room wordt op kleding, schoeisel en hulpmiddelen gecontroleerd volgens de regels van het wedstrijdreglement.

Een deelnemer, die op het tijdstip van melden op het wedstrijdterrein bezig is met het verwerken van een ander onderdeel, kan dit van tevoren aangeven in de call room of mag zich door een vertegenwoordiger in de call room laten melden. De deelnemer dient wel op tijd bij het volgend onderdeel aanwezig te zijn. Na melding mag de call room niet meer verlaten worden totdat het onderdeel begint.

Tassen en zaken die niet zijn toegestaan op het wedstrijdterrein kunnen in de call room worden afgegeven. Na controle in de call room gaan de deelnemers samen met de jury het wedstrijdterrein op. Na afloop van het onderdeel kan de atleet zijn afgegeven sporttas en/of ingenomen goederen ophalen bij het tassendepot op vertoon van het startnummer.

Looponderdelen

Bij de start van de diverse onderdelen zullen er kledingmandjes staan waar trainingspakken e.d. in kunnen worden gedaan. Na afloop van het looponderdeel zullen de mandjes met de kleding klaar staan bij de finish.

Verlaten wedstrijdterrein:

Het verlaten van het wedstrijdterrein geschiedt altijd onder begeleiding met alle deelnemers van het desbetreffende onderdeel. Verlaten van het wedstrijdterrein geschiedt ter hoogte van de finish 100 m. Van hier is het mogelijk om naar het tassendepot te gaan. Daarna kan men ofwel plaats nemen als toeschouwer of via het pad bij het TIC het terrein verlaten. Toiletbezoek tijdens de wedstrijd gebeurt onder begeleiding van en na overleg met de chef jury van het onderdeel.

Medailleceremonie (CP):

Op het tijdschema staan de tijdstippen van de prijsuitreikingen. Prijswinnaars melden zich het CP-bureau bij de ingang van de kantine. Prijswinnaars krijgen hun medaille op het podium en er kan een podiumfoto worden gemaakt.

Aanvangs- en vervolghoogtes:

Hoogspringen:

Categorie

M35 t/m M50

1,45

1,48

1,51

+3cm

M55 t/m M60

1,30

1,33

1,36

+3cm

M65 t/m M80

1,07

1,10

1,13

+3cm

V40 t/m V70

1,24

1,27

1,30

+3cm

Polsstokhoogspringen:

Categorie

M35 t/m M55

2,30

2,35

2,40

+5cm

V40 t/m V60  –  M60 t/m M80

2,00

2,05

2,10

+5cm

Protesten:

Protesten, betrekking hebbend op de uitslag of het verloop van het onderdeel, moeten binnen 30 minuten nadat het wedstrijdresultaat officieel is bekendgemaakt worden ingediend. Protesten dienen in eerste instantie altijd mondeling bij de scheidsrechter van het betreffende onderdeel te worden ingediend door de atleet zelf of door iemand die namens hem optreedt. Als het protest na het aflopen van het onderdeel wordt ingediend kan de scheidsrechter via het TIC benaderd worden.

Tegen de beslissing van de scheidsrechter kan niet bij een jury d ́appel in beroep gegaan worden.

Recordaanvragen:

Deze wedstrijd valt onder het “recordwedstrijden-regime”. Dat betekent dat voor een Nederlands record geen recordformulier hoeft te worden ingevuld en dat het record achteraf door de atleet via email bij de Atletiekunie moet worden aangevraagd. Er is een handleiding beschikbaar waarin deze procedure staat beschreven. (zie ook atletiek.nl, Nederlandse records).

Om in aanmerking voor erkenning van een Nederlands record te komen dient aan de bepalingen in het wedstrijdreglement te zijn voldaan. Daarom is het vereist om:

 • Bij hoogspringen / polsstokhoogspringen voor de recordsprong dit te melden bij de jury/ scheidsrechter zodat zij de lat kunnen nameten (WA TR26.6)
 • Bij werponderdelen direct na de worp, het geworpen werpmateriaal aan te bieden aan de scheidsrechter zodat hij dit kan merken en laten controleren. (WA WR31.17.4).
 • Bij alle onderdelen direct na afloop je te melden bij de scheidsrechter zodat deze de schoenen waarop de recordprestatie is geleverd kan controleren (WA TR5)

Voor Europese- en Wereldrecords moet wel een recordformulier worden ingevuld. Deze zijn beschikbaar bij het TIC.

Dopingcontrole:

Op het NK Masters kunnen dopingcontroles plaatsvinden, deze zullen worden uitgevoerd door de Dopingautoriteit volgens het antidopingbeleidsplan van de Atletiekunie. Als je een dopingcontrole moet ondergaan, dien je je te kunnen legitimeren.

Parkeren:

De atletiekaccommodatie bevindt zich aan de Strokelweg 9, 3847 LR te Harderwijk. Er kan geparkeerd worden aan de Strokelweg. Verkeersregelaars en parkeerwachten zullen u wijzen op de juiste parkeerplaats. Houdt u er rekening mee dat het vooral op zaterdagmorgen druk zal zijn met parkeren. Indien de Strokelweg vol is zult u worden verwezen naar de Watervalweg (ca. 500 m van de atletiekaccommodatie).  

Volg de aanwijzingen van de parkeerwachten op.

Tot slot:

Kijk ook op de website www.nkatletiekmasters.nl onder het kopje “Deelnemers – Veelgestelde vragen”.

De organisatie wenst je veel succes bij dit NK Masters.

 • Bike Totaal Schraverus

 • Hotel Harderwijk

 • Petersen

 • Ploeger Logistics

 • Fit & in Balans met Monique

 • MICRO BV

 • Q-AV

 • Bronkhorst Wonen

 • Niels Autowas

 • De Mik Schoonmaakdiensten

 • RunX

 • Gemeente Harderwijk

 • ESBE Sportprijzen

 • Dries van den Berg & Zn

 • Bouw & Infra park

 • De Admiraal

 • Textline

 • Japas

 • Wanipa Thai Food

 • Easytent Verhuur